اطلاعیه های منطقه

1396/5/10 سه‌شنبه

آگهی فراخوان مناقصه 88760010

پروژه: ارزیابی پوشش با روشC-SCAN , DCVG-CIPS

ارزیابی پوشش با روش C-SCAN , DCVG-CIPS در منطقه 9 در محدوده استانهای مازندران و گلستان

آگهی فراخوان مناقصه

88760010

1 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804483

2-موضوع و محل اجرای پروژه: ارزیابی پوشش با روش C-SCAN , DCVG-CIPS  در منطقه 9 در محدوده استانهای مازندران و گلستان 

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000,000,450 ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.

4-برآورد تقریبی مناقصه : 000,000,500,4 ریال بر اساس فهارس بهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و فهرست بهای وزارت نفت و هزینه اجرای خدمات

5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز شنبه 14/05/96 الی دوشنبه 16/05/96

6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 30/05/96 

7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 01/07/96 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد

8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.

9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

10-شرایط خرید اسناد:

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد

ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته نفت و گاز یا تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده دارا بودن ظرفیت آزاد کاری شرکت باشد.

ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه9 عملیات انتقال گاز.

د ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت

تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و  قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.

 


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما