اطلاعیه های منطقه

1396/5/10 سه‌شنبه

آگهی فراخوان مناقصه 88760009

تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ

پروژه: تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود گیلان

آگهی فراخوان مناقصه

88760009

1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی

روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804485

2-موضوع و محل اجرای پروژه: تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود گیلان

3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :   1،000،000،000(یک میلیارد ) ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.

4-برآورد تقریبی مناقصه : حدود 20 میلیارد ریال بر اساس فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-فهرست بهای وزارت نفت

5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز دوشنبه 09/05/96 الی چهار شنبه 11/05/96

6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 28/05/96 

7- محل و زمان گشاییش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 23/6/96 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد

8-برنامه زمانی انجام کار :  150 روز

9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

10-شرایط خرید اسناد:

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد

ب) صلاحیت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در یکی از رشته های آب یا راه یا ابنیه به همراه گواهینامه در رشته خطوط لوله نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.

د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی(کد اقتصادی)

هـ) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت

تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و  قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما