اطلاعیه های منطقه

1396/4/21 چهارشنبه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88760003

: اجرای سیستم F&G تاسیسات رامسر

اجرای سیستم F&G تاسیسات رامسر را پس از شناسایی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.


         شرکت انتقال گاز ایران

  منطقه9عملیات انتقال گاز             

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88760003

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد:  اجرای سیستم F&G تاسیسات رامسر را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.

 1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز )   ساری _ بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن: 01133804489

2-موضوع و محل اجرای پروژه: اجرای سیستم F&G تاسیسات رامسر

استان مازندران- شهرستان رامسر- تاسیسات تقویت فشار گاز رامسر 

3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  150،000،000 ( یکصد و پنجاه میلیون) ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی

4-برآورد تقریبی مناقصه : 3،000،000،000 (سه میلیارد) ریال بر اساس استعلام قیمت روز از کالاهای قید شده در جدول صورت مقادیر

5-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از روز شنبه 20/03/96 الی دوشنبه 22/03/96

6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 10/04/96 

7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 09/05/96 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.

8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.

9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

10-شرایط خرید اسناد:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد  ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که نشان دهنده دارا بودن ظرفیت آزاد کاری شرکت باشد.   ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز.  د ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت

تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و آن  را قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید..

شماره مجوز:  1396.1134                                                           روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

جهت اطلاع روزنامه

نوبت اول:17/03/1396                                                            

نوبت دوم:18/03/1396                                                                                         


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما